Zagueiros

- EMERSON

 

- AMAURI

 

- ADILSON

 

 

- PEDRO